के हो सलह र यसले कस्तो विनास गर्दछ नेपालमा कति जोखिम ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *